Dette er Olaf Helge ASK AS

Trofast elektroentreprenør

Firmaet Olaf Helge Ask AS ble etablert i Hokksund i 1961 av Olaf Helge Ask. I 2004 tok Ståle Ask over alle aksjene i firmaet og er i dag installatør og hovedeier.

Firmaet har sine lokaler i tangengata 12 i Hokksund og har 59 ansatte. Vi er en betydelig lærlingebedrift som arbeider for å videreutvikle elektrofaget. Vi utfører alt innen elektrotekniske tjenester som sterkstrøm, svakstrøm, prosjektering og elkontroll.

Firmaet har som hovedmål og være en fortrukken leverandør av elektrotjenester til lokale kunder og bedrifter. I tillegg så gjennomfører vi mange store prosjekter i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark.

Bedriften er i dag medeier i Elscoop som er en innkjøpsgruppe med 20 andre installatører.

 

Ledige stillinger

Vi søker erfarne elektromontører gruppe L for service og BAS-roller.