Internkontroll

BRANNFOREBYGGENDE EL-KONTROLL FOR BOLIG OG LANDBRUK

INTERNKONTROLL NÆRING

TERMOFOTOGRAFERING

BRANNFOREBYGGENDE EL-KONTROLL FOR BOLIG OG LANDBRUK.

I Norge brenner det stadig oftere. Årsaksfordelingen på bygningsbranner varierer svært lite fra år til år. Elektrisitet forårsaker de fleste bygningsbrannene. I 2011 skyldtes nesten 50 % av brannene elektrisitet, enten i form av teknisk svikt eller feil bruk av elektrisk utstyr.

Vi har i dag 5 stk sertifiserte kontrollører for el-kontroll bolig og landbruk. 4 stk er sertifiserte via NEMKO og 1 stk via Det Norske Veritas (DNV). Landbrukskontroll er påkrevd med 3 års mellomrom. Boligkontroll er frivillig, men den er jo en sikkerhet med tanke på avdekking av feil og mangler. Kunden kan også få prisreduksjon på forsikringspremien ved utført kontroll.

 

INTERNKONTROLL NÆRING

I 2007 ble internkontrollforskriften utarbeidet. Herunder i §4 blir alle med næringslokaler pålagt å utføre internkontroll av det elektriske anlegget med periodisk mellomrom.

(§ 4 Plikt til internkontroll Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

Forklaring: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr; eier og bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr, produsenter av, samt importører og andre omsetningsledd for elektrisk utstyr, elektroinstallatører o.l.)

Hensikten med el-kontroll i næring:

 • Å avdekke eventuelle brannfarer og berøringsfarer.
 • Å sjekke om det elektriske anlegget er sikkert å bruke.
 • Å avdekke farlige komponenter i tavler og fordelinger.
 • Å kontrollere installasjonen med relevante prøver og målinger.
 • Å informere bruker om el sikkerhet og hva de selv kan gjøre med egenkontroll.

Vi kan tilby et web basert system som omfatter følgende:

 • Kontroll av det elektriske anlegget
 • Web basert IK-system
 • Oversikt over avvik og brukervennlig system.
 • Enkel og bruker vennlig.
 • Web tilgang med passord.
 • Automatisk varsling ved ny kontroll.
 • Opplæring av IK-systemet.
 • Ingen bindingstid

Vi har 2 stk sertifiserte kontrollører for næring. 1 stk er sertifisert via NEMKO og 1 stk via DNV.

 

THERMOFOTOGRAFERING

Vi utfører termofotografering av deres hovedfordelinger, underfordelinger og el anlegg generelt. Vi har NEMKO sertifisert Termofotograf som fotograferer og lager rapporter.