Ask Elektro AS

Trofast elektroentreprenør

Ask Elektro AS (tidligere Olaf Helge Ask AS) ble etablert i Hokksund i 1961 av Olaf Helge Ask. I 2004 tok Ståle Ask over alle aksjene i firmaet og er i dag installatør og hovedeier.

Firmaet har sine lokaler i Tangengata 12 i Hokksund og har 62 ansatte. Vi er en betydelig lærlingebedrift som arbeider for å videreutvikle elektrofaget. Vi utfører alt innen elektrotekniske tjenester som sterkstrøm, svakstrøm, prosjektering og elkontroll.

Firmaet har som hovedmål og være en fortrukken leverandør av elektrotjenester til lokale kunder og bedrifter. I tillegg så gjennomfører vi mange store prosjekter i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark.